Petersen-Bach overvågning er blevet til 

 

Øget personsikkerhed 

Kropsbårne videokameraer med lydoptagelse er med til at øge sikkerheden for personer i kritiske arbejdssituationer dels via den præventive virkning og dels via dokumentation af et kritisk hændelsesforløb eller kvalitetssikring af arbejdsrutiner og processer. 

Netop for personer der udfører et arbejde eller en handling i en arbejdssituation, hvor der kan opstå en kritisk hændelse som eks. en konfrontation, kan det være til stor hjælp for den efterfølgende dokumentation og opklaring, at der foreligger en video- og lyd optagelse. 

Personer, der udfører en kritisk handling, eks. en værditransportør, der håndterer emner af høj værdi, vil kunne dokumentere og kvalitetssikre deres arbejdsgang med et kropsbåret videokamera. 

Andre målgrupper for det kropsbårne kamera kan eks. være personer der arbejder indenfor områderne: Bus og Tog transport, Told og Politi, Parkeringsvagter, Vagt og Security personale, m.v.

IT- og datasikkerhed samt kvalitets-hardware skal være i fokus

Der findes mange typer af mobile og kropsbårne kameraer til optagelse af video og lyd, lige fra håndholdte kameraer, SMART phones til action kameraer. Dog er mange af denne type forbrugsgoder ikke sikret mod misbrug via et 'end-to-end' sikret system. 

Det er vigtigt at optagelser er krypteret og sikret end-to-end, således at videodata ikke af udefrakommende kan 'tappes' og kopieres. Dette sikres med en server software, hvor videooptagelser automatisk overføres via en docking station, således at der undgås løse ledninger til overførsel af data. 

Fra Server softwaren kan optagelser så senere kopieres til et åbent videoformat, hvis dette ønskes. 

En anden vigtig funktion er 'Pre-recording', som er en funktion i det kropsbårne kamera, der sikrer, at videooptagelsen påbegyndes eks. 1 minut før at kameraet startes/aktiveres. Hvis uheldet er ude og en person eks. overfaldes, vil hændelsen være dokumenteret, så længe personen får aktiveret kameraet under hændelsen. Den tid kameraet 'pre-optager' kan justeres efter ønske.

Robusthed og ergonomi er ligeledes væsentlige elementer i valg af kameratype, således at den person, der bærer kameraet, ikke generes i sit daglige arbejde og at arbejdsrutiner ikke besværliggøres.

IndigoVision Frontline

”Læs mere om mulighederne med det kropsbårne kamerasystem Frontline under IndigoVision”, som forhandles og implementeres af Petersen-Bach A/S.

I 2015 blev Petersen-Bach A/S partner til IndigoVision.