Petersen-Bach overvågning er blevet til 

 

Intelligente systemer giver højere sikkerhed og bedre udnyttelse

De mange forskellige sikringssystemer, der er tilgængelige på markedet i dag, er typisk designet til at brugerne selv betjener dem og selv samler den information og data sammen, som systemet genererer.

Således skal brugeren af et videosystem ved en given hændelse gennemse videooptagelser for alle involverede kameraer, hvor hændelsen kunne tænkes at være detekteret og optaget. Ved installationer med over 100 kameraer vil en sådan opgave være forbundet med meget søgning, hvilket er både tidskrævende og monotont.

Ved en relativ enkel udbygning af en virksomheds eksisterende sikringssystem, er det muligt at få det samlede system til at agere mere ”intelligent” ved automatisk at varsle om unormale hændelser eller give mere nøjagtigt information om en hændelse.

Intelligent video analyse baseret på adfærd

At gøre en eksisterende kamera installation mere ”intelligent” kræver nødvendigvis ikke at hele installationen ombyttes til en ny løsning. Som en overbygning til den eksisterende kamerainstallation kan der suppleres med en software løsning, der direkte fra videokameraerne overvåger ændringer i videobilledet.

Den ”intelligente” software lærer over tid den adfærd, dvs. hvilke gentagne pixel ændringer, der er i videobilledet, der er for et givent område eller areal, som videokameraet optager. Den normale adfærd huskes og vil over tid ikke give alarmer, men sker der en ændring, dvs. en unormal adfærd vil det intelligente system give vagtpersonalet automatisk besked. Eksempler kan være:

 • En bygningsfacade, hvor normal billedet er, at der ikke er bevægelse op ad bygningens væg. Der stilles nu en stige op ad bygningens væg, hvilket registreres af det intelligente system som en unormal adfærd. En alarm gives automatisk til vagtpersonalet, der så vil undersøge denne hændelse nærmere.
 • En togperron på en banegård, hvor normal billedet over tid er, at mennesker bevæger sig til og fra perron området. Der opstår tumult mellem nogle personer og en person skubbes ned på banelegemet, hvilket registreres af det intelligente system som en unormal adfærd. Igen gives der automatisk en alarm til de relevante vagter og systembrugere.
 • Et gangareal i en lufthavn, hvor normal billedet er, at rejsende og lufthavnspersonaler går igennem. Der efterlades et objekt med samme form som en taske eller en kasse, hvilket registreres af det intelligente system som en unormal adfærd. Alarm gives automatisk.

Der kan indenfor denne intelligente løsning gives mange eksempler på, hvordan der ved unormal adfærd pr. automatik gives alarm til vagtpersonalet og hovedessensen her er at systemet fritager vagterne for konstant at holde øje med alle videokameraer. Det intelligente system varsler selv, når en unormal hændelse kræver vagtens vurdering.

Den intelligente løsning vil kunne anvendes med stor fordel indenfor mange områder, såsom:

 • Overvågning af trafik på veje samt jernbanearealer og tog overskæringer.
 • Færdsel ved centrale bygninger, eks. offentlige bygninger og regeringsbygninger.
 • Museer for at overvåge unormal adfærd ved kunstværker.
 • Lufthavne, færgeområder og havne.
 • Energisektoren med overvågning af højrisiko områder, eks. ved elværker og kraftværker.
 • Grænseovergange, ambassader og militære områder.
 • Banker og værdicentre.
 • Efterforskning.

Usynlig perimeter sikring

Der findes også muligheder for at udbygge den eksisterende sikringsløsning med diskrete eller usynlige sensorer, der giver forhøjet overvågning af en bygningsperimeter.

Eksempler kan være at en virksomhed ønsker alarmvarsling, hvis uvedkommende personer krydser et udendørs areal eller kommer for tæt på en bygning.

Diskrete løsninger for at give en automatisk varsling kan eksempelvis være:

Nedgravet sensor-kabel, der giver alarm, når en person (eller en bil) krydser et udendørs areal. Kablet registrerer, at der er bevægelse og kan yderligere via den tilhørende software konfigureres i zoner, så der gives forskellige alarmer i forhold til, hvor på udendørsområdet en person bevæger sig.

Laser scannere kan monteres, således at de projekterer en usynlig laser zone, eks. langs en bygningsvæg. Hvis denne zone brydes af en person, gives der både en akustisk alarm samt en system alarm til vagternes kontrolrum. 

De ”usynlige” varslingssystemer kan med fordel anvendes for at lette vagternes overvågnings- og kontrolarbejde og kan anvendes indenfor mange områder, såsom:

 • Overvågning af udendørsarealer for højrisiko bygninger.
 • Museer og udstillinger.
 • Farlige områder.

Læs mere om mulighederne og de mange funktionsområder med intelligente løsninger under BRSlabs og Senstar.