Petersen-Bach overvågning er blevet til 

 

Integreret sikring

Sikringsteknologien har over de seneste år bevæget sig kraftigt i retning af moderne IT platforme, som vi kender det inden for generelle IT- og forretnings-systemer. Der er indenfor sikringsverdenen høj fokus på, at sikringssystemerne skal være platforms-orienterede, dvs. at samme system dækker over en række af funktionsområder, der kan vælges efter behov, samtidigt med at it fundamentet skal baseres på åbne IT- og data standarder. 

Der brydes med den proprietære systemfilosofi, hvor hvert system er sin egen ”silo” med data og brugerflade. I stedet opnås én fælles systemfilosofi, der gør installation, tilpasning og betjening både nemmere og hurtigere – samt en realistisk mulighed for at nedbringe udgifterne til drift og vedligehold.

Er behovet meget enkelt med f.eks. kun én sikringsform, kan et separat sikringssystem, såsom et ITV system, sagtens være den rette løsning, men oftest vil der ved behov for bare to sikringsformer, såsom ITV og ADK, være en klar fordel i at gå efter en integreret sikringsplatform.

Den integrerede sikringsplatform kan eksempelvis håndtere sikringsformer som:

  • ADK: Adgangskontrol
  • ITV: Videoovervågning
  • AIA: Automatisk til- og frakobling af Indbrudsalarm
  • ABA integration: Integration til brandanlæg

Alle tilknyttede sikringsformer konfigureres og vedligeholdes i én og samme IT platform og infrastrukturen mellem servere, bruger klienter, videokameraer og kontrolenheder er oftest IP baseret.

I platformen gemmes alle standard konfigurationer i samme database og i drift går alle koblede alarmer og events til det samme alarm log display. Dette er en stor styrke i platformen og ved efterforskning og ønske om dokumentation for hændelser i en bygning, kan der med en enkel brugerbetjening vises en videooptagelse, der er tilknyttet en given alarmhændelse (eks.: adgangskort afvises i kortlæser). 

Dokumentation for hændelse og alarmer kan med en enkel betjening understøttes af en lang række standard rapporter, der nemt kan deles via mail i pdf format.

Den integrerede sikringsplatform er meget åben over for valg af IT hardware og understøtter gængse åbne software standarder. Kommunikation og data udveksling sker via standard integrationsmoduler og baserer sig igen på åbne dataprotokoller, der muliggør udveksling af data med HR-databaser og andre relevante virksomhedssystemer som eksempelvis CTS (bygningsautomatik).

Læs mere om mulighederne og de mange funktionsområder med den integrerede sikringsplatform under Lenel OnGuard®