Petersen-Bach overvågning er blevet til 

 

Sikring imod indbrud

Indbrudsalarmeringen er for de fleste virksomheder en vigtig del af bygningssikringen og skal på samme tid yde høj sikkerhed men også være fleksibelt og enkelt at betjene i hverdagen.

Værdier i form af varer eller forskningsmateriale, samt bygning og ansatte sikres imod ulovlig indtrængen.

Let betjening i hverdagen

Der ses af og til virksomheder, der ikke har en integration imellem indbrudsalarm og adgangskontrol, hvilket kan føre til mange fejl-alarmer, når ansatte skal til- og frakoble indbrudsalarmen, hvis man som medarbejder møder tidligt eller sent.

Ved at have en integreret løsning, der både favner adgangskontrol og indbrudsalarm, kan man opnå en enkel og automatisk styring af indbrudsalarmen. Her sker der f.eks. tilkobling ved registrering af anvendte adgangskort eller når der ikke er bevægelse i lokaler og bygningszoner.

Det rette løsningsvalg

Hvad enten der er behov for en stand-alone indbrudsalarm løsning med direkte opkobling til en vagtcentral, eller der ønskes en integreret løsning, hvor indbrudsalarm er kombineret med adgangskontrol og videoovervågning, der så samlet tilkalder vagtcentralen, vil vi med vores mangeårig erfaring og mange gennemførte installationer, kunne give jer den rette sparring og et sikkert projektforløb.