Petersen-Bach overvågning er blevet til 

 

Adgangskontrol – det centrale element i bygningssikring

Et moderne adgangskontrolsystem skal ud over at sikre bygninger og mennesker, være et fleksibelt system, der følger en virksomheds udvikling og dynamiske hverdag.

Udover sikring imod uvedkommende adgang og tyveri giver et moderne adgangskontrolsystem både høj sikkerhed med mulighed for at konfigurere procedurer og niveauer for sikkerhed samt et højt informationsniveau til systemets brugere og sikkerhedsorganisation, når aktiviteter, hændelser og alarmer registreres.

Høj sikkerhed men stadig et åbent system med mange muligheder

Ligesom udviklingen for mange øvrige IT-systemer er gået imod åbenhed, standardisering og integration med omverdenen, er adgangskontrolsystemerne gået fra en ”lukket verden” til at være systemer, der tilbyder integration med omkringliggende IT-systemer. Derved omsættes systemets data og informationer om bygningens sikkerhed til nyttig viden, der kan bidrage til en mere optimeret Facility Management og bidrage til energibesparelser.

I dag anvender mange virksomheder mulighederne for at integrere adgangskontrolsystemet med HR / medarbejder systemet, således at personinformationen er ens imellem de to systemer, hvilket giver en enkel og lettere administration.

Ligeledes ses også ofte en integration imellem adgangskontrolsystemet, rum belysningen og alarmcentral systemet. Herved reguleres et rum automatisk i lysstyrke, når der ikke er person aktivitet, hvorefter lyset slukkes helt og indbrudsalarmen automatisk tilkobles. Dette giver en optimal sikkerhed og fjerner mange manuelle til- og frakoblingsprocedurer, samt fjerner risikoen for fejlbetjening af alarmpanelet.

Kortholdere og adgang

I dag er der tendens til at ældre adgangskort med magnetstribe erstattes med adgangskort, der via chip kan anvendes sammen med berøringsfrie kortlæsere. Kortlæseren kan enten aflæse adgangskort på længere afstand eller kræve at kortholderen også indtaster pinkode. For øget sikkerhed imod at kort gives til uvedkommende, kan der nemt tilsluttes biometri kortlæsere, der f.eks. aflæser fingeraftryk.

Kortholder databasen i et moderne adgangskontrolsystem indeholder alle oprettede kortholdere, hvor adgangskriterier og rettigheder anføres. Ofte suppleres personinformationen med et billede af personen, der både kan printes på adgangskortet, men yderligere kan vises i systemets betjenings brugerflade, når den givne person bruger kortlæseren ved bygningens hoveddør eller særligt udvalgte døre.

Rapportering og analyse

Med et moderne adgangskontrolsystem rådes der over en lang række standard rapporter, der med en enkel brugerbetjening kan genereres og deles i et åbent filformat, eks. som PDF. Der kan udtrækkes rapporter, der dokumenterer den daglige adgang igennem bygningens døre og områder. Ved efterforskning kan der til eks. udtrækkes en rapport, der viser hvem der har fået adgang gennem en specifik dør eller viser en specifik persons færden igennem hele bygningen over en udvalgt tidsperiode.

Læs mere om mulighederne og de mange funktionsområder med Adgangskontrol under Lenel OnGuard