Petersen-Bach overvågning er blevet til 

 

Petersen-Bach A/S – Kompetencer og kvalitet i højsæde

Sikkerhedssystemer skal tilpasses den enkelte kundes specielle forhold for at give en effektiv og pålidelig sikringsløsning. Derfor er det afgørende at benytte en professionel leverandør som Petersen-Bach A/S, der har over 30 års erfaring og stor viden inden for sikkerhedsområdet. Vi formidler blandt andet viden til rådgivende ingeniører, bygherrer, kommuner og andre instanser, der projekterer byggerier.

Grundet vores lange samarbejde med virksomheder i ’højrisiko’ kategorien, har vi hos Petersen-Bach A/S også et mangeårigt samarbejde med Politiet og PET.

Høj faglighed og en standardiseret kvalitetsproces er i højsæde hos Petersen-Bach A/S og derfor er alle vores projektfolk certificeret i de system platforme og teknologier vi arbejder med. Ligeledes arbejder vi efter en gennemarbejdet kvalitetsproces der understøtter vores forretning og projekter, lige fra salgsfasen til afsluttet installation og service. Vi er ISO 9001-certificeret ADK-, ITV- og AIA installatør igennem Sikkerhedsbranchen.

Skalerbare løsninger tilpasset behov og økonomi

Ved valg af sikkerhedskoncept og strategi for sikring er det essentielt, at disse tænkes ind i virksomhedens helhed. På denne måde supporterer sikkerhed virksomhedens dagligdag og organisation og er ikke en begrænsning.

Samtidigt skal der ved valg af løsninger være fokus på skalerbarheden, så begrebet sikkerhed, dynamisk kan følge den udvikling en moderne virksomhed har i dag, på tværs af afdelinger, lokationer og international tilstedeværelse. Og sidst, men absolut vigtig skal prisen og de løbende udgifter stå mål med de fordele løsningerne giver. Her er det vigtigt at der vælges ud fra en helheds- og langtidsbetragtning for at få det optimale TCO (Total Cost of Ownership).

Petersen-Bach vælger kun teknologi leverandører, der har en teknologi og produkt bredde der honorerer ovennævnte krav. Vi udfører derfor sikkerhedsinstallationer i alle skalaer og uanset virksomhedens størrelse og sammensætning udarbejder vi en sikkerhedsløsning, der er tilpasset den enkelte kundes behov og økonomi.

Samlede kompetencer – fra projektering til idriftsættelse

I forbindelse med et kommende sikkerhedsprojekt, anbefaler vi, at der allerede tidligt i projekteringsfasen bliver taget højde for installationen af overvågnings- og sikkerhedssystemer.

Løsningen skal overordnet set sammentænkes med virksomhedens funktionelle dagligdag, strategi og udvikling. Dette giver bl.a. økonomisk gevinst i form af hensigtsmæssig indretning, kabling til sikkerhedskomponenterne samt en brugervenlig og fleksibel sikkerhedsløsning, der understøtter hverdagens aktiviteter.

Petersen-Bach A/S kan påtage sig rollen som leverandør af hele sikkerhedsentreprisen – fra idé stadiet til slut aflevering og service. Vi har erfaringen og ekspertisen til at rådgive om sikkerhed for mennesker, bygninger og områder. Vi råder desuden over egne ressourcer til at stå for en komplet projektering, installation og idriftsættelse af selv større sikringsentrepriser.

Læs mere om vores produktområder inden for sikring og overvågning:

Teknologier