Petersen-Bach A/S har som sit særkende, at der oparbejdes en dyb viden om de teknologi værktøjer, der anvendes i vores projektleverancer.

Vi prioriterer uddannelse og certificering af vores projektledere og teknikere, således at vi altid er på højde med den udvikling teknologierne har.

Petersen-Bach A/S samarbejder meget tæt med de teknologi leverandører vi har dygtiggjort os i.

Det tætte samarbejde med leverandøren resulterer i, at vi certificeres som systemintegrator også kaldet ”Certified Partner”.