Over en million borgere og virksomheder i København har fået større sikkerhed for deres forsyning af vand, varme, køling og spildevand med en omfattende Lenel-sikkerhedsløsning hos HOFOR.

Omfattende sikringssystem

Den store sikkerhedsløsning omfatter HOFOR's mange hundrede installationer. Løsningen er baseret på Lenel OnGuard, som er den centrale sikringsplatform hos HOFOR. Det ændrede trusselsbillede kræver konstant fokus på muligheder for at forbedre sikkerheden. Petersen-Bach A/S og HOFOR arbejder sammen om fortløbende at skabe optimale sikringsløsninger for det omfattende anlæg.

Oprindeligt stod en større el-installatørvirksomhed for opgaverne omkring Lenel-systemet hos HOFOR, men i dag har Petersen-Bach A/S kundeansvaret. Det skyldtes blandt andet Petersen-Bach’s ekspertise med Lenel OnGuard, som er et strategisk produkt for virksomheden. Dertil kommer, at Petersen-Bach A/S har mange erfaringer med at samkøre forskellige IT-systemer. Siden 2008 har Petersen-Bach A/S leveret programmering og service til HOFOR's meget omfattende og avancerede sikkerhedsløsning.

Systemet omfatter 140 IP-baserede videoovervågnings-kameraer, som administreres og optages på i alt 7 servere med Lenels videoovervågnings¬software. Den centrale platform afvikles af 2 kraftige IBM servere, som via automatisk fail-over sikrer en redundant og stabil afvikling af systemet. Der er koblet 11 overvågnings Pc'er og 115 intelligente system-controllere til platformen, som håndterer Københavns Energis mere end 300 Kortlæsere og de 7500 I/O-punkter samt ca. 1500 mobile GPRS forbindelser, som sikringssystemet primært udgør.

Pålidelig overførsel af data

Forsyningsselskabet indledte installation af overvågningsudstyr på vandboringerne i 2008, og i dag er både vandboringer, brønddæksler og transportledningerne overvåget.

Fra hver enkelt vandboring/dæksel bliver data transmitteret trådløst via GPRS over mobilnettet i et telemetri sikret net, til en central server hos HOFOR. Hvis brønden uautoriseret bliver åbnet, går der hurtigt en alarm til Lenel OnGuard hos HOFOR, hvor alt er overvåget 24/7, så man straks kan agere på meldingen.

Mange af boringerne ligger på fjerne steder på marker og i skove, hvor det tidligere har været vanskeligt at gennemføre overvågning. Det nye GPRS-baserede system giver imidlertid den fleksibilitet og pålidelighed, der er påkrævet for en sikker overvågning.

Petersen-Bach A/S har fået udviklet en applikation, som via det åbne DataConduIT API til Lenel-systemet i realtid henter alarmer over i sikringssystemet fra den server, der modtager data fra brøndene. Dermed udnytter sikkerhedssystemet praktisk og elegant installationen på brøndene til at overvåge for uautoriseret adgang. ”Alternativt skulle vi have etableret et parallelt system udelukkende til overvågning af brøndene – nu får vi samme funktionalitet og sparer samtidig penge” siger Jens PR Sørensen, der har ansvaret for sikkerhedssystemet hos HOFOR.

Brugervenligt og fleksibilitet system

Foruden de rent sikringsmæssige krav har HOFOR lagt vægt på at installere et brugervenligt overvågningssystem. Når der f.eks. er behov for inspektion af en brønd, kan medarbejderen med sit adgangskort frigive en systemnøgle. Nøglen er elektronisk overvåget/administreret og med adgangskortet frakobler medarbejderen samtidigt alarmer fra brønddækslet. Efter endt service kobles alarmeringen til igen via en kortlæser med tastatur. Den enkle betjening er en fordel for medarbejderne og er samtidigt med til at højne sikkerheden, konkluderer Jens PR Sørensen.

Der køres status på alle systemnøgler en gang i døgnet, herved der sikres en meget høj sikkerhed mod mistede nøgler. Denne løsning til administration af systemnøglerne er også implementeret i OnGuard.

Bygningerne med vandinstallationer er ofte temmelig mørke, eftersom de af sikkerhedsgrunde ikke er forsynet med vinduer. Adgangskortet, der benyttes for at komme ind i bygningen, tænder via Lenel-systemet også for lyset og slukker det igen, når bygningen forlades. Der er fokus på at spare på energien i den store forsyningsvirksomhed, og de mange funktioner i Lenel-systemet udnyttes til energibesparende tiltag.

I administrationsbygninger er der placeret displays, som viser status for de enkelte delområder på en given lokalitet. Det giver medarbejderne et enkelt og funktionelt redskab til let at checke, om alt er i orden. Samtidig giver displayet, i tilfælde af uregelmæssigheder, et hurtigt overblik over eventuelle fejl- eller alarmtilstande.

Der er planer om at automatisere sikringssystemet yderligere ved at integrere det med HOFOR's HR-database. Tanken er at medarbejdere kun skal oprettes og administreres i ét system og lade ændringer automatisk overføres til andre af selskabets systemer. Nye medarbejdere skal således kun oprettes i HR-databasen, hvorefter data automatisk repliceres til sikringssystemets database. De grundlæggende adgangsniveauer for medarbejderens adgangskort skal samtidig komme fra HR-systemet, ligesom ophør af en medarbejders ansættelsesforhold automatisk vil deaktivere vedkommendes adgangskort.

Et andet projekt, der er i støbeskeen er anvendelsen af medarbejdernes almindelige adgangskort til at styre log-in på HOFOR's pc’er. Ideen er at adgangskortene benyttes til single-sign-on via en kortlæser i medarbejderens pc, hvormed vedkommende logges ind efter indtastning af password og automatisk logges ud, så snart kortet fjernes igen. Den åbne netværksbaserede sikkerhedsplatform Lenel OnGuard hos HOFOR gør det muligt og enkelt at implementere den type funktioner.

Udvidet sikkerhedsløsning

Foruden overvågningen af vandboringerne har HOFOR's også etableret videoovervågning på mange af selskabets adresser. På forsyningsselskabets kontrolcentral bliver videoinput fra de 140 kameraer overvåget og lagret på Lenel-systemets videoservere.

Den IP-baserede videoovervågning bliver løbende opgraderet og udvidet som et led i den generelle sikring af selskabets aktiviteter. Der benyttes i stor udstrækning ekstremt lysfølsomme dag/nat-kameraer fra Samsung. Kameraerne er knyttet sammen med andre hændelser i systemet, således at HOFOR's let kan se billeder fra en alarm eller en hændelse, så der hurtigt kan tages action.

Lenel-systemet bliver helt generelt benyttet som adgangskontrol til pumpestationer, vandværker, kontorbygninger, varmetunneller mv. via HID MultiCLASS kortlæsere. Via NEDAP Transit langdistancelæsere fjernaflæser adgangskontrollen på udvalgte lokaliteter personalets kort, således at porten automatisk åbner, når en medarbejder med autoriseret adgang nærmer sig – en løsning, der kombinerer sikkerhed med komfort.

På mange lokaliteter er læserne konfigureret således, at lyset i tastaturet holdes slukket indtil der præsenteres et kort for læseren. Dermed spares der strøm og læseren tiltrækker ikke uvedkommendes opmærksomhed ved at sidde og lyse op, når det er mørkt.

I HOFOR's nyetablerede fjernvarmetunnel håndterer Lenel-systemet naturligvis også adgangskontrollen. Denne del af systemet er sat op således, at der skal benyttes adgangskort både for at komme ind og for at komme ud af tunnelen. På den måde har energiselskabet altid fuld kontrol med, hvilke medarbejdere befinder sig i personer i tunnellen, hvilket er afgørende i eksempelvis evakueringssituationer. HID MultiCLASS kortlæserne, som HOFOR's anvender, gør det muligt for andre firmaer at benytte deres egne adgangskort til at få adgang, i stedet for at der skal udstedes ekstra kort til dem af HOFOR's. Læserne understøtter læsning af flere forskellige kort-teknologier, herunder Prox, iCLASS og Mifare, hvorved andre kort end blot Københavns Energis egne kort også kan benyttes i systemet, blot de rent administrativt tildeles adgang.

HOFOR's valgte i sin tid helt konkret Lenel-løsningen, netop fordi den byder på den største fleksibilitet hvad angår programmering og valg af komponenter i forhold til konkurrerende løsninger.

Facts om HOFOR's

HOFOR er en fusion af Københavns Energi og vandselskaberne i kommunerne Albertslund, Brønby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk. De har i alt 700 medarbejdere inden for områderne vandforsyning, fjernvarme, bygas, køling, og spildevand. Indtil 2006 havde de også elforsyningen til husstande og virksomheder i hovedstadsområdet, men valgte at sælge denne del af forretningen til DONG Energy.

HOFOR har syv sjællandske vandværker, som dagligt tilsammen leverer ca. 150 millioner liter rent drikkevand fra over 500 vandboringer og 400 observationsboringer via 250 kilometer transportledning.

 

Vandforsyningen til København kommer fra 7 forskellige vandværker på Sjælland

Et af HOFOR's nyeste områder er ”omvendt fjernvarme” i form af køling til kontorbygninger m.v. i det centrale København. Kølingen sker ved at benytte havvand, hvilket sparer store mængder elektricitet og bidrager væsentligt til at nedbringe udledningen af CO2 og skadelige partikler. Forsyningsselskabet har en årlig omsætning på ca. 4,4 milliarder kr. Omkring en million indbyggere er afhængige af stabil forsyning af varme, afløb, gas og vand fra HOFOR.