IT branchen – den dynamiske og foranderlige branche

Vi ser mange IT virksomheder, der ofte ændrer organisationsstørrelser med regional gruppering. IT projekter i større skala gør, at IT virksomheder ofte ændrer i organisationsstrukturen og danner nye projektteams på tværs af lokationer for at sætte det rette team til et givent projekt. Dette udfordrer også sikringssystemerne, da systemerne skal være gearet til at følge med de organisationsmæssige ændringer.

Lokationer og kontorer kommer til og falder fra

I IT branchen ser vi også ofte, at der, grundet store IT projekter, trækkes på hele IT virksomhedens organisation. Ofte bliver der behov for nye midlertidige kontorer enten på nykøbte adresser eller periodevis lejemål. Igen er det her vigtigt at sikringssystemerne, især adgangskontrolsystemet, kan udvides og skaleres alt efter om der kommer nye bygninger til eller der falder nogen fra. Også ved opkøb og sammenlægninger, hvilket sker meget hyppigt i IT branchen, ser vi ofte ønsket om at sammenlægge sikringssystemerne, så adgangskontrolsystemet bliver rullet ud både internationalt samt på regionale og lokale kontorer.

Petersen-Bach A/s har over 10 års reference i IT branchen og har leveret sikringsløsninger til mange forskellige typer og størrelser af IT virksomheder.