En dynamisk hverdag – døgnet rundt

Mange produktionsvirksomheder har aktivitet næsten 24 timer i døgnet. Flere kører skiftehold med aften- eller nathold. Fragtbiler kører til og fra lagerfaciliteterne og kommer ofte tidligt eller sent.

Alt i alt en meget dynamisk hverdag, der stiller store krav til at sikringsløsningerne yder høj sikkerhed, samtidigt med at de skal kunne være fleksible og ikke begrænse den megen aktivitet.

Den internationale virksomhed

Vi oplever også mange produktions- og forskningsvirksomheder, der er en del at en international koncern. Hovedkontoret kan enten ligge i Danmark og have mange salgs- og produktionsenheder spredt ud over verdenskortet, eller også kan den danske virksomhed være et datterselskab/en afdeling med kontakt til hovedkontoret i udlandet.

Sikringsløsninger på tværs af den internationale virksomhed

For en international produktions- og forskningsvirksomhed er det ofte besværligt, hvis der ikke er en sammenhæng mellem de internationale lokationers sikringssystemer. Ved at have et sammenhængende eller ens sikringssystem, kan koncernen opnå en sammenhængende persondatabase for alle adgangskort. En repræsentant fra hovedkontoret kan derfor nemt få adgang til det danske kontor, da hans allerede oprettede adgangskort giver adgang til dørene på den danske adresse. Ligeledes kan en central vagtcentral, se alarmer og videooptagelser fra de forskellige landes kontorer. Hvis der er brug for en evakuering i tilfælde af opståede episoder i urolige lande, kan der nemt foretages en søgning af, hvilke personer der er mødt på hvilke lokationer indenfor eks. 24 timer.

Petersen-Bach A/S har en mangeårig erfaring med at projektere og installere sikringsløsninger for produktionsvirksomheder, fra mindre lokale virksomheder til store internationale koncerner.