Pålidelig perimetersikring

Senstar leverer perimetersikring og har tæt på 30 års erfaring med produkter og løsninger for detektering af uvedkommende færdsel nær perimetre eller kritiske områder.

Senstar er specialister i at detektere hændelser og bevægelser via sensorer, der kan interfaces til platformen i en virksomheds centrale sikringssystem, eksempelvis et adgangskontrolsystem.

Nedgravet perimeter sensor

Produktet Omnitrax fra Senstar er en sikker og meget pålidelig løsning til at lave en ”usynlig” perimetersikring.

Omnitrax er et sensor kabel, der nedgraves og via dens controller, konfigureres i forskellige alarmzoner, der ved en alarm (uvedkommende færdsel på et område) fortæller hvor på arealet, dvs. hvor på kablets længde, der er detekteret en bevægelse.

Omnitrax sensor kablet kan have en max. længde på 800 meter og vil indenfor en tolerance på +- 1 meter fortælle på hvilken afstand, der er detekteret en bevægelse.

Omnitrax konfigureres også i forhold til den jord og vegetation, det er nedgravet i, således at der opnås en ensartet detektering over hele kablets længde.

Kontakt Petersen-Bach A/S for at høre mere om vores erfaringer med Senstar Omnitrax og hvordan denne løsning kan sikre jeres perimeter.