Intelligent video – Analyse af adfærd og alarmgivning ved unormal adfærd

Den Amerikanske software leverandør BRSLabs, har sidens deres start i 2005 revolutioneret begrebet ”Intelligent Video” og har med deres Intelligente video software ”AISight” allerede vundet flere priser og anerkendelser for deres innovative produkt.

BRSLabs har udviklet verdens første ægte adfærdsbaserede videoanalyse system: AISight.

AISight softwaren kan installeres på allerede eksisterende videokameraer og vil enten direkte interface til videokameraernes videostrømme, eller interface til den eksisterende VMS (Video Management System) løsning, som eksempelvis kan være produkter som Avigilon eller Milestone.

Den store forskel på regelbaserede videosystemer og AISight er, at AISight over tid lærer hvordan den normale (dvs. gentagne) bevægelse og adfærd er i videobilledet og vil ud fra afvigelser fra normalbilledet give alarm.

Intelligent video - Regelbaseret

Begrebet ”Intelligent Video” er ikke et nyt begreb. Her skal en videokameraløsning give alarm og alarmere vagtpersonalet på baggrund af opsatte regler for hvornår der er bevægelse i et videobillede.

I mange år har man med termiske kameraer, med ”motion detection” samt med konfiguration af ”cross lines” kunne detektere særlige bevægelser og afvigelser i videobilledet. Ovenstående eksempler kaldes for ”regelbaseret” systemer.

Udfordringen med disse regelbaserede videosystemer er, at det er ret kompliceret at konfigurere regler for, hvordan den intelligente alarmgivning skal ske.

Hvis eksempelvis et termisk kamera optager ud over et åbent græs areal, er det næsten en umulig opgave at konfigurere regler, der detekterer, at et menneske bevæger sig hen over arealet, og ikke en hund, fugleflokke eller højt græs, der svajer i vinden.

De regelbaserede videosystemer er stadig gode systemer, når de blot bruges til den rette opgave.

Hvordan arbejder AISight?

AISight arbejder efter et patenterede analysesystem, som analyserer bevægelse i billedet og husker disse bevægelsesmønstre. Når nye bevægelsesmønstre opstår og disse afviger fra de bevægelser AISight har ”husket”, vil dette blive tolket som unormal adfærd.

Disse afvigelser gives en systemalarm, der enten visuelt vises i AISight’s brugerflade eller interface til det eksisterende VMS system (Video Management System), eksempelvis Avigilon, Axis eller Milestone.

Installation af AISight og konfiguration af forbindelsen til videokameraerne gøres relativt hurtigt. Efter installationen af AISight begynder AISight med det samme at analysere og gemme adfærden i videobilledet. Der kan nemt være forbindelse til flere kameraer og hvert kameras bevægelse gemmes i en separat hukommelsesdel i AISight.

Hele grundidéen med AISight er, at der netop ikke skal konfigureres regler, men at systemet af sig selv, lige fra starten, lærer bevægelsesmønstre. Allerede efter få timer vil AISight kunne give alarmer ved unormal adfærd og bevægelse i videobilledet.

Eksempler på hvor AISight kan anvendes:

  • Trafik: Overvågning af en kritisk vej hvor målet er at få alarmer ved uhensigtsmæssige trafikanter og ulykker. Normalbilledet er, at trafikken altid bevæger sig i en retning i den ene kørselsbane og modsat retning i den anden kørselsbane.  Denne normale adfærd lærer og husker AISight. Hvis en bilist pludselig foretager en uvending, hvis to eller flere biler støder sammen, eller hvis der er fodgængere eller cyklister på kørebanerne, vil AISight automatisk give en alarmvarsling.
  • Tog: For at sætte ind over for vold og hærværk, er AISight installeret på en række kameraer på et perronafsnit. Der opstår en episode, hvor en gruppe personer er involveret i tumult og en person skubbes ned på banelegemet. AISight registrerer tumulten og at en person på banelegemet som en unormal adfærd, hvorefter der gives alarm, så vagtpersonalet hurtigt kan tage affære.   

AISight vil med stor fordel kunne anvendes i rigtig mange situationer, hvor enten der er tale om at give alarmer ved kritiske situationer eller hvor der er tale om et højt antal videokameraer som vagtpersonalet har svært ved konstant at holde 100 % øje med.

AISight vil kunne lette overvågningsarbejdet for vagterne, således at vagterne får en alarm når der er en unormal situation. I stedet for at vagterne konstant skal holde øje med videobilledet på deres skærm.

Kontakt Petersen-Bach A/S for at høre mere om hvordan Intelligent Video analyse og overvågning af adfærd kan øge sikringsniveauet samtidigt med at vagternes tid for overvågning af videoskærme reduceres.