Sparringspartner og leverandør inden for sikkerhed

Vi tager vores rolle som professionel sparringspartner og pålidelig leverandør for vores kunder meget seriøst. Den rolle har skabt Petersen-Bach A/S en position som den førende leverandør af systemer til at sikre værdier og skabe trygge rammer gennem overvågning.

Virksomheden rummer en stor viden om sikkerhedssystemer. Hovedparten af vores 65 medarbejdere er ingeniører, serviceteknikere og montører. Medarbejderne er ofte på videreuddannelse for hele tiden at være ajour med den nyeste teknologi inden for værdisikring og bygningsovervågning.

Vores medarbejdere er således certificerede inden for deres relevante fagområder til at foretage installationer og service på sikkerhedssystemerne. Medarbejderne bliver blandt andet certificeret i Lenel OnGuard® gennem kurser hos Lenel i USA.

Petersen-Bach A/S var blandt de første virksomheder i sikringsbranchen, der opnåede ISO 9001 kvalitetscertifikat inden for videoovervågning. Virksomheden har desuden opnået ISO 9001 kvalitetscertifikat inden for automatiske indbrudsalarmanlæg (AIA) og adgangskontrolanlæg (ADK).

Flad organisation sikrer hurtig handling

Vi lægger vægt på at have en flad organisation og stabile medarbejdere. Det giver stabilitet i forhold til kunderne, fordi kontakten til den enkelte kunde er knyttet til faste kontaktpersoner, som er fortrolige med kundens systemer.

Vores flade organisation giver korte beslutningsgange. Det sikrer hurtig handling, når vi skal projektere systemer og udvikle nye produkter efter kundernes ønsker og behov.

Vi har et godt internt samarbejde mellem medarbejdere og på tværs af organisationen.

I 2004 etablerede Petersen-Bach A/S eget kontor i Stuttgart i Tyskland for at styrke virksomhedens position på de europæiske markeder.

Stabile medarbejdere giver stabilitet i forhold til kunderne, fordi kontakten til den enkelte kunde er knyttet til faste kontaktpersoner.