Jernbanetrafik

Sikkerhed på transportområdet er vigtigt og har altid haft et højt niveau og en højt prioritet for trafikudbyderne og myndighederne. Her er det vigtigt, at personsikkerheden er høj og at der er overblik over centrale områder, infrastruktur og materiel.

Tryghed for den rejsende

Når man bruger de offentlige transportmidler, tænker man som rejsende nok ikke så meget på om der forefindes sikringssystemer i bus, tog eller på banegården. Men sikringssystemerne er en central løsningsdel for transportudbyderen og systemerne anvendes i høj grad for at overvåge både mennesker og materiel. Især overvågning af perronafsnit på banegårde for at sætte ind overfor vold og tyverier er meget udbredt i Danmark. Selv når vi som rejsende tager bussen, er der oftest en overvågning af både chaufføren og de rejsende. Det skaber en tryghed og har en præventiv virkning imod øget vold og hærværk – og sker der alligevel en hændelse, er overvågning med til at dokumentere hvad der er sket i forbindelse med efterforskning.

Optimering af trafikafvikling og beskyttelse af materiel

Overvågning af de statslige veje og centrale trafikknudepunkter samt større togstationer giver den fordel at ”live” videobillederne kan understøtte en optimal trafikafvikling. Vi ser det på motorveje, hvor der ved kødannelser gives varsling og videobillederne kan ”live” vise status fra situationen. Centrale togstationer som Hovedbanegården i København anvender også videokameraerne til at understøtte trafikafvikling. Ved hærværk kan videooptagelser både præventivt reducere hærværk og også støtte efterforskningen ved en hærværkssituation.

Petersen-Bach A/S har en mangeårig erfaring med at levere sikringsløsninger til trafik- og infrastruktursektoren.